Σεμιναριακός κύκλος ευαισθητοποίησης στην Πρώιμη Παρέμβαση με έμφαση στην επεξεργασία υλικού από την εργασιακή εμπειρία. 2ος κύκλος


Η ΕΕΨΨΠΕ ανακοινώνει την έναρξη του Σεμιναριακού κύκλου ευαισθητοποίησης στην πρώιμη παρέμβαση, με έμφαση στην επεξεργασία υλικού από την εργασιακή εμπειρία. Πρόκειται για τον 2ο κύκλο που απευθύνεται σε όσους συμμετείχαν στο 1ο σεμινάριο ευαισθητοποίησης στην Π.Π. Οι δώδεκα (12) συναντήσεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά σε δεκαπενθήμερη βάση, Σάββατο 9.00 και θα έχουν διάρκεια δύο ώρες. Πρώτη συνάντηση 8 Οκτωβρίου 2022 (09.00-11.00). Σε αυτό τον κύκλο, η εστίαση θα επικεντρωθεί σε στιγμιότυπα ή θέματα που προκύπτουν από το χώρο εργασίας με παιδιά και τις οικογένειές τους. Η επεξεργασία του υλικού θα γίνεται από τη σταθερή και ολιγομελή ομάδα συμμετεχόντων. Παράλληλα θα υπάρχει μια προτεινόμενη βιβλιογραφία που θα μελετηθεί συνδέοντας την θεωρία με θεματικές που απασχολούν το σεμινάριο και τις ανάγκες της ομάδας. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου είναι παρακάτω: 8/10/2022, 22/10/2022, 5/11/2022, 19/11/2022, 3/12/2022, 17/12/2022 14/1/2023, 28/1/2023, 11/2/2023, 4/3/2023, 18/3/2023, 1/4/2023 Σε αυτό τον κύκλο συντονίστριες θα είναι οι κυρίες Μ. Τσελίκα και Σ. Χασιλίδη. Για να κρατήσετε τη θέση σας στο σεμινάριο χρειάζεται να καταθέσετε το ήμισυ του συνολικού ποσού των 400 ευρώ (δηλ. 200 ευρώ) έως 30/9/2022, στον παρακάτω λογαριασμό Πειραιώς σημειώνοντας οπωσδήποτε το όνομά σας IBAN : GR09 0172 0760 0050 7607 9690 915 Η προτεινόμενη βιβλιογραφία, καθώς και ο σύνδεσμος zoom για την παρακολούθηση θα σας αποσταλούν στη συνέχεια. Με ευχές για μια ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία και πρόοδο, Οι συντονίστριες των Σεμιναρίων Ευαισθητοποίησης στην Πρώιμη Παρέμβαση, Ε. Λάγιου Λιγνού, Αιμ. Μπαρτζώκη, Μ. Τσελίκα, Σ. Χασιλίδη