Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Λάγιου-Λιγνού Έφη
Αντιπρόεδρος: Αθανασιάδου Εύη
Γραμματέας: Τζίκας Δημήτρης
Ταμίας: Κοσμά Έλενα
Μέλος : Φυρίγου Αντωνία

Εκπαιδευτική Επιτροπή

Αναστασόπουλος Δημήτρης
Widdershoven-Ζερβάκη Μαριάνζ
Μπαρτζώκη Αιμιλία
Σπηλιωτοπούλου Βασιλική
Τσελίκα Μαρία

Επιτροπή Δεοντολογίας

Ματσουκά Μάτα
Σταύρου Ελένη
Τσανίρα  Ειρήνη

Σώμα Εποπτών

Αναστασόπουλος Δημήτρης
Ζαχαριά Αλεξάνδρα
Ζερβάκη Μαριάνζ
Λιγνού Έφη
Μαράτου Όλγα
Ματσουκά Μάτα
Σκλείδη Ολυμπία
Σταύρου Ελένη
Ταλούμη Νάνση
Τζίκας Δημήτρης
Τσανίρα Ειρήνη
Χριστογιώργος Στέλιος


Η Εκπαιδευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των εκπαιδευομένων μελών. Σχεδιάζει, οργανώνει και παρακολουθεί την εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και την συνολική εκπαιδευτική πορεία των εκπαιδευομένων.

Υπεύθυνος Ιστότοπου: Τζίκας Δημήτρης