Πρώιμη Παρέμβαση (έως 5 ετών)

Πρόγραμμα βραχείας ψυχαναλυτικής θεραπευτικής παρέμβασης σε οικογένειες με παιδιά κάτω των 5 ετών

Είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης διαταραχών που εμφανίζονται στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Ο στόχος είναι να αποφευχθούν μελλοντικές διαταραχές της εφηβικής και της ενήλικης ζωής.

Το πρόγραμμα βραχείας ψυχαναλυτικής παρέμβασης απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια χωρίς εγκατεστημένη ψυχοπαθολογία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως:

  • διαταραχές ύπνου
  • δυσκολίες στην πρόσληψη τροφής
  • δυσκολίες στον έλεγχο των σφιγκτήρων
  • κρίσεις θυμού
  • αδυναμία αποχωρισμού
  • υπερκινητικότητα
  • επιθετικότητα προς τους άλλους
  • σωματικές εκδηλώσεις άγχους

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας (όχι μόνο το παιδί για το οποίο έγινε η παραπομπή) και στόχος του είναι να βοηθήσει τους γονείς να ανακτήσουν την ικανότητα να σκέφτονται για το παιδί, για τον εαυτό τους και για τη σχέση, ώστε να αποκρίνονται συντονισμένα στις ανάγκες του παιδιού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα δυσλειτουργίες στην οικογένεια που συνδέονται με το σύμπτωμα του παιδιού.

Η διάρκεια της βραχείας ψυχαναλυτικής παρέμβασης κυμαίνεται από πέντε έως δέκα εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες συναντήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας, και πραγματοποιείται συνήθως από δύο θεραπευτές.