Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1991. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy, EFPP), στην οποία και συμμετέχουν εκπρόσωποι της εταιρίας. Από την ίδρυσή της, η Εταιρία εφαρμόζει πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πληροί τους όρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Επίσης επιδιώκει και αναπτύσσει δεσμούς με αντίστοιχες εταιρίες άλλων χωρών.


Οι Στόχοι Μας

Ο βασικός στόχος της Εταιρίας είναι να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικός οργανισμός, παρέχοντας εκπαίδευση που να συνυφαίνει την ψυχαναλυτική θεωρητική γνώση με την κλινική εμπειρία. Η κατάρτιση ικανών ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπευτών παιδιών και εφήβων πιστοποιείται με τον αντίστοιχο επιστημονικό και επαγγελματικό τίτλο μετά από εντατική πενταετή εκπαίδευση.

Περαιτέρω στόχοι της εταιρίας είναι:

  • Nα προωθεί την επιστημονική σκέψη και έργο
  • Nα αναπτύσσει την κλινική έρευνα στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
  • Nα παρέχει εποπτείες σε μονάδες ψυχικής υγείας που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους
  • Nα προάγει την ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ως αποτελεσματική μέθοδο παρέμβασης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Δραστηριότητες

Εκτός από την βασική λειτουργία της εταιρίας που είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπευτών παιδιών και εφήβων, άλλες δραστηριότητές της είναι:

  • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στην κλινική ψυχοδυναμική σκέψη επαγγελματιών ψυχικής υγείας
  • Διοργάνωση και συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και διημερίδων
  • Συμμετοχή μελών της εταιρίας σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Έκδοση (από το 1999) του περιοδικού «Παιδί και Έφηβος»
  • Δημοσιεύσεις εργασιών μελών της εταιρίας σε ελληνικά και ξένα περιοδικά
  • Συμμετοχή μελών της εταιρίας σε ερευνητικά προγράμματα.