Επικοινωνία


Διεύθυνση: Σωκράτους 31, Χολαργός, 15562, Αττικής
Τηλέφωνο: 210 6538000
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικών Θεμάτων & Εξωτερικών Σεμιναρίων : κ Λίνα Μπέλλου
Email : info@psychoanalysis-child.gr
Γραμματεία Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Εκπαιδευτικών Θεμάτων & Εκπαιδευτικού Προγράμματος: κ Παυλίνα Μπαλτατζή
Email : hacapp.ee@gmail.com
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα 21:00 – 22:30, Τρίτη 19:00 – 22:30