Πενταετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης


Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΨΨΠΕ είναι πενταετές και διακρίνεται σε δύο κύκλους:

 • Έναν πρώτο διετή κύκλο, όπου δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής σκέψης ως θεωρίας και κλινικής πράξης. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και εμπλέκονται σε σεμινάρια παρατήρησης βρέφους.
 • Έναν δεύτερο τριετή κύκλο, με έμφαση στην ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων για τη θεωρητική κατανόηση και τη θεραπευτική εφαρμογή της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κριθεί αναγκαία η παρακολούθηση από τους εκπαιδευόμενους ενός εισαγωγικού κύκλου διάρκειας ενός έτους.

Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού κύκλου οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται προκειμένου να προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπαίδευσή τους.

Η εκπαίδευση αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές ενότητες:

 • Ψυχανάλυση ή ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία του εκπαιδευόμενου, με συχνότητα τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για όσο χρόνο διαρκεί η εκπαίδευσή του.
 • Σεμινάρια ψυχαναλυτικής θεωρίας, ανάπτυξης, ψυχοπαθολογίας και τεχνικής, εστιασμένα στα παιδιά και τους εφήβους.
 • Εποπτείες περιστατικών σε ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία σε ατομική και ομαδική βάση.
 • Σεμινάρια ψυχαναλυτικής παρατήρησης βρέφους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας με πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου και με προηγούμενη βασική εμπειρία κλινικής εργασίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών με παιδιά και εφήβους. Η καταλληλότητα των υποψηφίων εκτιμάται σε προσωπικές συνεντεύξεις.

Η εταιρία διαμορφώνει και πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σε συνεργασία με έγκριτους ψυχαναλυτικούς ψυχοθεραπευτές και ψυχαναλυτές της Ελλάδας και συχνές τακτικές μετακλήσεις ξένων ειδικών κάθε χρόνο.

Η καταλληλότητα των υποψηφίων αποφασίζεται από την Εκπαιδευτή Επιτροπή μετά από την εκτίμηση των προσόντων του υποψηφίου και τις προσωπικές συνεντεύξεις, που η Εκπαιδευτική Επιτροπή ορίζει.

Κύκλοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Παιδιού & Εφήβου, περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό εξάμηνο [Ιανουάριος – Ιούνιος] και ολοκληρώνεται σε 5 ακαδημαϊκά έτη. Διακρίνεται δε, σε δύο κύκλους:

 • Στον αρχικό διετή κύκλο δίνεται βαρύτητα στη δημιουργία ψυχαναλυτικού θεωρητικού και κλινικού υπόβαθρου, με:
  • εβδομαδιαία σεμινάρια ψυχαναλυτικής θεωρίας,
  • εβδομαδιαία σεμινάρια ψυχαναλυτικής παρατήρησης βρέφους,
  • εβδομαδιαία κλινικά σεμινάρια ψυχαναλυτικής κατανόησης και επεξεργασίας της θεραπευτικής σχέσης και του θεραπευτικού πλαισίου.
 • Στον επόμενο τριετή κύκλο, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του θεραπευτή με ψυχαναλυτική κατανόηση της ψυχοπαθολογίας και της τεχνικής της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων. Αναλυτικά:
  • Περαιτέρω εβδομαδιαία θεωρητικά σεμινάρια ψυχαναλυτικής θεωρίας και τεχνικής και ψυχοπαθολογίας.
  • Ανάληψη τριών περιπτώσεων εντατικής ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας με εβδομαδιαία ατομική εποπτεία.
  • Εβδομαδιαίες ομαδικές εποπτείες ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας παιδιών & εφήβων και κλινικά σεμινάρια εργασίας με γονείς, αξιολόγηση καταλληλότητας για ψυχοθεραπεία, θεμάτων λήξης θεραπείας, κ.α.
  Οι δύο κύκλοι σπουδών ολοκληρώνονται με την συγγραφή κλινικής εργασίας / μελέτης, η οποία εγκρίνεται από την Εκπαιδευτή Επιτροπή και παρουσιάζεται στα μέλη της Εταιρίας.

Το αργότερο με την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν αρχίσει στην προσωπική τους ανάλυση, με έγκριτους ψυχαναλυτές ή εκπαιδευτικούς ψυχοθεραπευτές από μέλη εταιριών αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy, EFPP).