Ευαισθητοποίηση στην Πρώιμη Παρέμβαση για το 2023-2024 


Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου οργανώνει

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο
Ευαισθητοποίησης στην Πρώιμη Παρέμβαση
για οικογένειες με παιδιά 0-5 ετών

Σκοπός: Αξιοποιώντας την ψυχαναλυτική και αναπτυξιακή θεωρία, το σεμινάριο προσφέρει την εμβάθυνση στην κατανόηση των αναγκών των βρεφών, των μικρών παιδιών και των οικογενειών τους και την ανάδειξη της σημασίας των πρωταρχικών σχέσεων. Μέσω θεωρητικών και βιωματικών μαθημάτων, οξύνεται η αναγνώριση των παραγόντων που προάγουν την υγιή συναισθηματική εξέλιξη των βρεφών και των νηπίων αλλά και των δυσλειτουργιών που μπορεί να οδηγήσουν σε ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας.  

Δομή: Το σεμινάριο έχει διττό χαρακτήρα με ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος: 

  • Θεωρητικό, που εστιάζει στο αναπτυσσόμενο βρέφος μέσα στο πλέγμα των πρωταρχικών σχέσεων, με θεωρητικές αναφορές στις ψυχαναλυτικές θεωρίες της ανάπτυξης (M. Klein, D.W. Winnicott, W. R. Bion), στη θεωρία του δεσμού (Attachment theory) στις πρόσφατες θεωρίες της βρεφικής αναπτυξιακής ψυχολογίας (D. Stern, C. Trevarthen, T.B. Brazelton) και στις σύγχρονες προοπτικές από το χώρο των νευροεπιστημών.  
  • Βιωματικό μέρος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και εφαρμογή τους στο εργασιακό πλαίσιο, με στόχο την κατανόηση της διάδρασης στην επαγγελματική λειτουργία. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τα παιδιά και τις οικογένειές τους (ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, νοσηλευτές κτλ), αλλά και σε όσους έχουν ένα ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του παιδιού μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και την ομάδα των συνομηλίκων.

Διάρκεια: Οι 11 διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, πρωινά Σαββάτου, με έναρξη το Οκτώβριο του 2023. Η σεμιναριακή ομάδα θα είναι κλειστή, ολιγομελής και για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος για τη συμμετοχή είναι 400 ευρώ.

Οι δηλώσεις αιτημάτων συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@psychoanalysis-child.gr. Θα είναι εμπρόθεσμες έως τις 22.9.2023 καθώς θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.

Με την ολοκλήρωση χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

Συντονισμός σεμιναρίου: Έφη Λάγιου–Λιγνού, Αιμιλία Μπαρτζώκη, Μαρία Τσελίκα, Σοφία Χασιλίδη