Ένας Διάλογος μέσω της Τέχνης


Το παρακάτω βίντεο προβλήθηκε στη διαδικτυακή ημερίδα της ΕΕΨΨΠΕ με τίτλο “Ημερίδα στην ψυχοθεραπευτική εργασία με παιδιά και εφήβους στην πανδημία“.