Όροι χρήσης

H

Πηγές περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου υ.

Πνευματικά δικαιώματα

Το

Θεωρούμε αυτονόητο ότι το περιεχόμενο του ιστοχώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση είναι η αναφορά της πηγής καθώς και η σχετική ενημέρωσή του διαχειριστή με την ακριβή δικτυακή διεύθυνση όπου αυτό χρησιμοποιήθηκε.

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου  οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της –ηλεκτρονικής ή άλλης– αλληλογραφίας και εξασφαλίζεται το απόρρητο του περιεχομένου τους.

Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

Η συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου υπόκεινται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».

Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστοχώρος  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοχώρων και σελίδων κοινωνικών δικτύων στα οποία παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» (hyperlink). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστοχώρους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login

  or   Δημιουργία λογαριασμού

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; |  Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×