Μακατσώρη Μυρτώ


Ψυχολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην προαγωγή υγείας. Εργάζεται σήμερα ως ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων – Π. Σακελλαρόπουλος και ιδιωτικά. Επίσης εργάζεται ως ψυχολόγος σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) Επίσης έχει εργαστεί κι εκπαιδευτεί στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής κι Ερευνών (Ε.Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε)

Διεύθυνση: Δημητρακοπουλου 86-88, Κουκάκι, Αθηνα, 11741
Τηλέφωνο: 2109216972