Χάρη Κατερίνα


Παιδοψυχίατρος, PhD

Δ/ντρια Ε.Σ.Υ.
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

e-mail: kdamanaki@yahoo.gr