Κοτρώνη Αθανασία


Ψυχολογος-Ειδική Παιδαγωγός, MSc

Σπούδασε Παιδαγωγικά στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, Ψυχολογία στο California State of Long Beach και μετεκπαιδεύτηκε στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία-Ειδική Αγωγή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εκπαιδεύτηκε στην ΨυχαναλυτικήΨυχοθεραπεία στην Ελληνική Εταιρεία ΨυχαναλυτικήςΨυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου, της οποίας αποτελεί υποψήφιο μέλος. Έχει λάβει επίσης εκπαίδευση στο Anna Freud  Centre στο MBT (Mentalization Based Treatment) για οικογένειες και εφήβους καθώς και στην  ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γονέων-βρεφών, (Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy). Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου, στα Εκπαιδευτήρια ¨Μαίρη Αργύρη¨ και στον Ξενώνα Βρεφών-Νηπίων των Παιδικών Χωριών SOS. Έχει πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Η συμμετοχή της σε συνέδρια και ημερίδες την καθιστά  έναν ενεργό επαγγελματία που διαρκώς ενημερώνεται και συνεισφέρει στην εξέλιξη του τομέα. Τώρα εργάζεται ιδιωτικά.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 26-28, 16674 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210-9645806
Email: 4kotroni@otenet.gr
LinkedIn