Χασιλίδη Σοφία


Κλινική Ψυχολόγος

Dess d’universite  Aix-Marseille I
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Κ ΕΦΗΒΩΝ
Βαλλιανου 3, 
17455 Αλιμος
τηλ. 210.9851710