Κούτρα Μαρία


Κλινική Ψυχολόγος, MSc
Διεύθυνση: Ευφράνορος 27, Τ.Κ. 11635, Παγκράτι
Τηλέφωνο:6974125321, 2112675218
Ηλ. Ταχ.: mkoutra.psy(at)gmail(dot)com

Απόφοιτος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc)
στην Κλινική Ψυχολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάζεται ως Ψυχολόγος στην «Ανοιχτή Γραμμή» της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας, μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία και
στην Διακοπή Καπνίσματος του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο για την Υποστήριξη, την
Έρευνα και την Εκπαίδευση στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕΥΕΕΨΟ) της
Ε.Α.Ε. έχοντας ως αντικείμενο εργασίας την ψυχοθεραπεία εφήβων και νέων
ογκολογικών ασθενών, την συμβουλευτική των γονέων και των αδερφών των
ασθενών, την ψυχοθεραπεία των επιβιωσάντων που νόσησαν κατά την περίοδο της
εφηβείας καθώς και ομάδες ευαισθητοποίησης γονέων γύρω από θέματα που
αφορούν την εφηβεία.

Επίσης είναι εξωτερικός συνεργάτης της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και εργάζεται ως Εξωτερική
Επόπτρια- Ψυχολόγος πραγματοποιώντας εποπτείες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
με το προσωπικό του φορέα με σκοπό την διαχείριση άγχους και την επεξεργασία
δυσκολιών επαγγελματικού χαρακτήρα.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως Κλινική Ψυχολόγος σε δομή ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης ψυχικά πασχόντων με νοητική υστέρηση και συνοδές ψυχικές
διαταραχές.

Υπήρξε εκπαιδευόμενη ψυχολόγος στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική
του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία” καθώς και στο Γενικό Αντικαρκινικό-
Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας”.