Εφηβεία και Ψυχωσικά Φαινόμενα


Εικόνα Συνεδρίου
Εφηβεία & Ψυχωσικά Φαινόμενα

Η Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού & Εφήβου (ΕΕΨΨΠΕ) οργάνωσε συνέδριο με θέμα:
ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
στις 4-6 Απριλίου 2014, στην Αθήνα, στο Divani Acropolis Palace Hotel.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Margot Waddell, Fellow of the British Institute of Psychoanalysis, Consultant Child Psychotherapist in the Adolescent Dept. of Tavistock Clinic, London

Lut de Rijd, Psychoanalyst, Teaching member of the Belgian School of Psychoanalysis, Ηead of the intensive residential Psychotherapy for Adolescents, UPC-KU Leuven.

Luc Moyson, Trainer and Supervisor in Psychoanalytic Psychotherapy of Leuven University, Belgium, Former Chair of the EFPP, Team coordinator in the Intensive Residential Psychotherapy for Adolescents, UPC-KU Leuven.

Ελληνες ομιλητές:

Συμμετέχουσες Εταιρείες: Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (Ε.Ψ.Ε.), Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Ε.Ε.Ψ.Ψ.), Κυπριακή Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Κ.Ε.Ψ.Ψ.), Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.).

Ομιλίες

M. Waddell(UK)Η ώρα του ξένου: Μια ψυχαναλυτική ματιά της εφηβείας και των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ της ανάπτυξης και των οριακών καταστάσεων στα εφηβικά χρόνια

Abstract: This paper addresses the relationship between the various kinds of learning that take place during adolescence – the contrast between the balance or inbalance of those that Bion designated as learning from experience, or as learning about things, between K and -K. There can be a genuinely exploratoy and developmental purpose to the acquisition of knowledge, on the one hand, and a more questionable use, in terms of the motives and function of that knowledge, on the other. Through a number of clinical examples, the paper traces the factors that bear upon the internal relationship of the emotional and psychological experiences of early development and the external reality of the culture and circumstances of the transitional years. Both have a powerful bearing on the outcome of the adolescent years – whether developmentally stable, or pathologically disturbed.

L. deRijd (BΕ)Πόσο «τρελός» είναι ένας τρελός; Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με ψυχωτικούς εφήβους.

Abstract: During adolescence psychosis is often closely related to adolescent development. This makes it very difficult to differentiate between an adolescent breakdown with psychotic symptoms and a structural psychosis. For that reason psychotic symptoms should be taken as a starting point for psychoanalytic psychotherapy to prevent, if possible, that the breakdown gets fixated into a more enduring psychosis and positive development is impeded. The dynamic view of psychopathology Klein and her followers, particularly Bion have, stating that psychotic and non-psychotic parts of the personality exist together in every individual, is very helpful here. Also important in the understanding of adolescent psychopathology is Bion’s thesis that psychosis develops when reality is too painful to be contained. For an adolescent, confrontation with incestuous wishes in a physically mature body can be too threatening to think about, so that a disorder of thought will result. Psychotherapy should aim at helping the adolescent to ‘think’ a painful reality. Some clinical vignettes will be given to demonstrate this.

L.Moyson(BΕ)Ντροπή και σκάνδαλο στην οικογένεια: Εργασία με τις οικογένειες νοσηλευομένων εφήβων.

Abstract: Involving families in an in-patient treatment of adolescents is an absolute must. In my contribution, I would like to highlight some important shifts in the psychoanalytic thought process that influenced our work with families. I want to show how we approach the family intakes. As such, I will depict the therapeutic framework within which we develop our psychoanalytic approach and cover the quintessential place of the family therein. I will illustrate how the different team members work with the relatives of our identified patients. The choices that we made will be descibed as well as their consequences for our daily practice. In our work with parents and families, we are confronted with intense countertranference feelings and reactions, including the risks that these evoke. Clinical material will be used as illustration.

Τράπεζες Συζήτησης Εταιρειών

Ν.Τζαβάρας (συντονιστής), Α. Αλεξανδρίδης, Χ. Ζερβής, Χ. Γιαννουλάκη. [Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (Ε.Ψ.Ε.)]

Ψυχαναλυτική θεώρηση των ψυχωτικών κινήσεων κατά την εφηβεία.

Ν. Χαμπέρης (συντονιστής), Δ. Αναγνωστόπουλος, , A.Σταθόπουλος, Ε.Σουμάκη, Κ. Ταλφανίδης [Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Ε.Ε.Ψ.Ψ.]

Ο δρόμος της ενηλικίωσης .Η διαπλοκή των ενορμήσεων και του ναρκισσισμού.

[Κυπριακή Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Κ.Ε.Ψ.Ψ.)]

Τράπεζες και ομάδες εργασίας

Κ. Ζερβός (συντονιστής), Β. Αδαμίδου, Β. Μήλια, Ε. Σουμάκη (Διαγνωστική και θεραπευτική μονάδα για το παιδί, Σ. Δοξιάδης) (Δ.Θ.Μ.Π.Σ.Δ.)

Εκούσια μετατροπή της σωματικής εμφάνισης, ως πρακτική και άμυνα σε ψυχωτικά άγχη.

Ι. Βαρτζόπουλος (συντονιστής), Ε. Ζαχαρακοπούλου, Σ. Μανωλόπουλος.

Πόλις και έφηβος

Ε. Σουμάκη (συντονίστρια), Δ. Αναγνωστόπουλος, Κ.Κανελλέα, Μ. Σιώκου (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.Κ.- Δ.Θ.Μ.Π.Σ.Δ.)

Σύγχυση διαμόρφωσης ταυτότητας εφήβου, σε οικογένεια και κοινωνία σε κρίση.

(συντονιστής-τρια), Σ. Χασιλίδη, Α. Φυρίγου, Μ. Νάρνου (Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.)

Αναζητώντας ταυτότητα: Ο νάρκισσος και ο άλλος

(συντονιστής-τρια), Α.Μπαρτζώκη, Ε.Ευαγγελοπούλου, Ν.Ταλούμη (Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.)

Η ναρκισσιστική μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση στην ψυχοθεραπεία εφήβων.

Μ. Ματσουκά (συντονίστρια), Σ.Ανασοντζή, Τ.Καβαλιέρου, Ν.Κατσαρού (Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.)

Το θεραπευτικό νόημα του πλαισίου στην εφηβική προβληματική.

Σ.Χριστογιώργος (συντονιστής), Β.Βασιλοπούλου, Ε.Κωνσταντάκη, Μ. Πέτρου (Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.)

Ψυχικά περιβλήματα: Διαδρομές και εκτροπές.

Δ. Τζίκας (συντονιστής), Α. Αποστολοπούλου, Α. Κοτρώνη, Μ. Παπαγούνου (Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε.)

Διαταραχές διατροφής σε έδαφος ψυχωτικής ή οριακής δομής ψυχισμού.


Θεματολογία:

  • Ανάπτυξη: ναρκισσιστικά ή παλινδρομημένα στοιχεία και φαινόμενα.
  • Διαταραχές: οριακές διαταραχές εφήβων, ναρκισσιστικές διαταραχές εφήβων και παθολογία, ψυχωτικά στοιχεία, ψυχωτικές αντιδράσεις, ψυχωτική λειτουργία, ψυχωτική προσωπικότητα, ψύχωση κατά την εφηβεία.
  • Ψυχοθεραπεία με σημαντικά διαταραγμένους εφήβους: θέματα τεχνικής, μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση, εξωνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, εργασία με τους γονείς.
  • Ψύχωση ή ψυχωτικά στοιχεία οικογένειας εφήβου.
  • Οργάνωση αμυνών σε ψυχωτικούς εφήβους.
  • Διαταραχές συμβολοποίησης, σωματοποιήσεις.
  • Επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων.

Οργανωτική επιτροπή: Δ. Αναστασόπουλος (πρόεδρος), Α. Αγρέβη, Λ. Αναγνωστάκη, Ε. Κωνσταντάκη, A. Μπαρτζώκη, Ο. Σκλείδη.
Επιστημονική επιτροπή: Ε. Λιγνού (πρόεδρος), Δ. Αναστασόπουλος, Α. Ζαχαριά, Ο. Μαράτου, Μ. Ματσουκά, Ε. Σταύρου, Δ. Τζίκας, Ε. Τσανίρα, Σ. Χριστογιώργος.
Τιμητική επιστημονική επιτροπή: Α. Αλεξανδρίδης, Δ. Αναγνωστόπουλος, Α. Γρηγοριάδου, Β. Δημόπουλος, Χ. Ζερβής, Ν. Ζηλίκης, Χ. Ιωαννίδης, Γ. Κολαίτης, Ι. Παναγιωτοπούλου, Σ. Σαββόπουλος, Ε. Σουμάκη, Κ. Ταλφανίδης.

Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνικά