Μύθος και Παραμύθι: Από την αφήγηση στον ψυχαναλυτικό λόγο


Επιμέλεια: Δ. Αναστασόπουλος και Α. Ζαχαριά