Administration

 

Board of Directors

President: Lagiou-Lignou Efi
Vice-President: Athanasiadou Evi
Secretary: Tzikas Dimitrios
Treasurer: Kosma Elena
Board Member : Fyrigou Antonia

Educational Committee

Anastasopoulos Dimitrios
Widdershoven-Zervaki Mariange
Mpartzoki Emilia
Spiliotopoulou Vassiliki
Tselika Maria

Ethics Committee

Matsouka Mata
Staurou Eleni
Tsanira Irini

Supervisory Body

Anastasopoulos Dimitrios
Zaharia Alexandra
Zervaki Mariange
Lignou Efi
Maratou Olga
Matsouka Mata
Skleidi Olympia
Staurou Eleni
Taloumi Nancy
Tzikas Dimitrios
Tsanira Irini
Christogiorgos Stelios


The Educational Committee is responsible for all matters relating to the education of the trainee members. It plans, organizes and monitors the execution of the educational program as well as the overall educational trainee course. Webmaster: Tzikas Dimitrios