Οδηγίες για τη συγγραφή άρθρων

Το περιοδικό Παιδί και Έφηβος, Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με τα παιδιά και τους νέους από θεωρητική, κλινική, ακαδημαϊκή και ερευνητική σκοπιά. Έχοντας ως κύριο άξονα την ψυχαναλυτική προσέγγιση, φιλοδοξεί να καλύψει έναν ευρύ τομέα κλινικών, θεωρητικών και ερευνητικών άρθρων που αναφέρονται στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, την ψυχική ανάπτυξη, την κλινική ψυχολογία, την ψυχοπαθολογία, την παιδοψυχιατρική, την ψυχοπαιδαγωγική. Μέσα από το πρίσμα της ψυχοδυναμικής κατανόησης, δημοσιεύονται άρθρα που αναλύουν σε βάθος ένα ειδικό θέμα, καθώς και ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, κλινικές παρουσιάσεις, βραχείες δημοσιεύσεις και άρθρα που προωθούν το διάλογο ανάμεσα στην ψυχανάλυση και στις βιολογικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, φιλοξενούνται άρθρα και από άλλες έγκυρες και αναγνωρι-σμένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (όπως συστημική-οικογενειακή, γνωστική, συμπεριφορική) διαφόρων κλάδων των νευροεπιστημών και θεωριών της ανάπτυξης και ερευνών σ' αυτές, τα οποία η Συντακτική Επιτροπή κρίνει ως ιδιάζουσας σημασίας για την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου. Οι επιλογές αυτές θα γίνονται με στόχο την προώθηση της θετικής αλληλεπίδρασης των διαφόρων προσεγγίσεων με την ψυχοδυναμική, και την κατανόηση των μεταξύ τους διαφορών και ομοιοτήτων, προς όφελος του κλινικού έργου.

Το περιοδικό είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΕΨΨΠΕ).

Τα υποβαλλόμενα προς κρίσιν άρθρα εκτιμώνται από ανεξάρτητους κριτές, με στόχο να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και η ποιότητα της ύλης, με εξασφαλισμένη την ανωνυμία των συγγραφέων.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να στέλνουν το κείμενο τους ηλεκτρονικά ή σε cd από πρόγραμμα συμβατό με IBM P/C, αναγράφοντας πάνω στο cd το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε.

Τα γραπτά που έχουν κατατεθεί δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς. Άρθρο το οποίο έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του περιοδικού και δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή άδεια της Συντακτικής Επιτροπής. Τα άρθρα που υποβάλλονται δεν θα πρέπει να έχουν ήδη δημοσιευθεί ή να έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Σε περίπτωση που μέρος ή διαφορετική μορφή τους έχει χρησιμοποιηθεί σε προφορική παρουσίαση, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σε υποσημείωση.

Στο κείμενο θα πρέπει να αποφεύγονται τα κεφαλαία, τα πλάγια και τα υπερτονισμένα γράμματα, καθώς και τα δίπλα διαστήματα ανάμεσα στα διάφορα μέρη του κειμένου ή ανάμεσα σε παραγράφους. Το προς δημοσίευση κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 λέξεις (20 σελίδες), με 1 1/2 διάστημα και 3 εκ. περιθώριο γύρω από το κείμενο. Το κείμενο θα συνοδεύεται από ελληνική και αγγλική περίληψη (250-300 λέξεων εκάστη) και λέξεις-κλειδιά.

Στα μη ερευνητικά άρθρα, ο αριθμός των συγγραφέων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται στο κείμενο με το/τα επώνυμο/επώνυμα του/των συγγραφέα/συγγραφέων. Αν οι συγγραφείς είναι ένας ή δύο, τα επώνυμά τους αναφέρονται μέσα στο κείμενο ως έχουν με τη χρονολογία δημοσίευσης σε παρένθεση. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο, γράφονται μόνο τα επώνυμα των δύο πρώτων συγγραφέων και μετά «κ.ά.» ή «et al.», ακολουθούμενα από τη χρονολογία της δημοσίευσης σε παρένθεση (της πρώτης πρωτότυπης, αν υπάρχουν επανεκδόσεις).

Σε περίπτωση που παρατίθεται αυτούσιο κείμενο, τότε αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά, με το επώνυμο του συγγραφέα στο τέλος του παραθέματος και την ακριβή σελίδα/σελίδες από το κείμενο, μετά τη χρονολογία έκδοσης, και τα δύο σε παρένθεση.

Στο τέλος του άρθρου, ξεκινώντας σε ξεχωριστή σελίδα, υπό τον τίτλο «Βιβλιογραφικές αναφορές», οι αναφορές γράφονται με αλφαβητική σειρά ως εξής για τις ακόλουθες 3 περιπτώσεις:

1. Εάν πρόκειται για ελληνικό ή ξενόγλωσσο βιβλίο: επώνυμο συγγραφέα/επώνυμα συγγραφέων, κόμμα, αρχικό ονόματος, τελεία, χρονολογία έκδοσης μέσα σε παρένθεση, τελεία, τίτλος βιβλίου με πλάγια γράμματα, τελεία, πόλη έκδοσης, δύο τελείες, εκδοτικός οίκος, τελεία.

Π.χ.:
WEST, D. J. & FARRINGTON, D. P. (1973). Who Becomes Delinquent? London: Heinemann. BOWLBY, J. (1988). A Secure Base. London: Routledge.

2. Εάν πρόκειται για ελληνικό ή ξενόγλωσσο άρθρο: επώνυμο συγγραφέα/επώνυμα συγγραφέων, κόμμα, αρχικό ονόματος, τελεία (ή κόμμα αν υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς) χρονολογία έκδοσης μέσα σε παρένθεση, τελεία, τίτλος άρθρου, τελεία, τίτλος του περιοδικού (ολογράφως, χωρίς συντμήσεις) όπου δημοσιεύθηκε το άρθρο και ο αριθμός του τόμου με πλάγια γράμματα, σελίδες του άρθρου μέσα στο περιοδικό, τελεία.

Π.χ.:
GADORET, R. J., YATES, W. R., TROUGHTON, Ε., WOODWORTH, G. & STEWART, Μ. Α. (1995). Genetic-environmental interaction in the genesis of aggressivity and conduct disorders. Archives of General Psychiatry, 52:916-925.
WINNICOTT, D. W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. International Journal of Psychoanalysis, 41:585-95.

3. Εάν πρόκειται για κεφάλαιο σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο βιβλίο/τόμο που έχει επιμεληθεί άλλος/άλλοι: επώνυμο συγγραφέα/επώνυμα συγγραφέων, κόμμα, αρχικό ονόματος, τελεία (ή κόμμα αν υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς), χρονολογία έκδοσης μέσα σε παρένθεση, τελεία, τίτλος άρθρου, τελεία. Ακολουθεί στα ελληνικά η λέξη «Στο» και στην αγγλική η λέξη «In», το αρχικό του ονόματος του επιμελητή έκδοσης, τελεία, το επώνυμο του επιμελητή έκδοσης, σε παρένθεση «επ. έκδ.» για ελληνικό κείμενο και «ed.» για αγγλικό κείμενο, κόμμα, ο τίτλος του βιβλίου με πλάγια γράμματα και σε παρένθεση ο αριθμός των σελίδων του άρθρου, τελεία, η πόλη έκδοσης, δύο τελείες, ο εκδοτικός οίκος, τελεία. Αν οι επιμελητές έκδοσης είναι δύο και πλέον, γράφουμε όλα τα στοιχεία τους, και στην περίπτωση του αγγλικού κειμένου γράφουμε σε παρένθεση «eds.» αντί «ed.».
Π.χ.:
FESHBACH, Ν. D. F. (1989). The construct of empathy and the phenomenon of physical maltreatment of children. In D. Cicchetti & V. Carlson (eds.), Child Maltreatment: Theory and Research on the Caused and Consequences of Child Abuse and Neglect (pp. 132-152). New York: Cambridge University Press.

Ε'ΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ??

Η Συντακτική Επιτροπή

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login

  or   Δημιουργία λογαριασμού

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; |  Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×