Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αναστασόπουλος Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Ζαχαριά Αλεξάνδρα
Γραμματέας: Αναγνωστάκη Λήδα
Ταμίας: Παπαγούνου Μάρη
Μέλος : Αθανασιάδου Εύη

Εκπαιδευτική Επιτροπή

Widdershoven-Ζερβάκη Μαριάνζ
Λάγιου-Λιγνού Έφη
Ταλούμη Νάνσυ
Τσελίκα Μαρία


Η Εκπαιδευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των εκπαιδευομένων μελών. Σχεδιάζει, οργανώνει και παρακολουθεί την εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και την συνολική εκπαιδευτική πορεία των εκπαιδευομένων.

Υπεύθυνος Ιστότοπου: Τζίκας Δημήτρης